პირველი აგრო აქსელერატორი რეგიონში

პირველი აგრო აქსელერატორი რეგიონში

აქსელერატორის შესახებ

Agro Tank არის საქართველოში აგრო წარმოებისა და გადამუშავების დამაჩქარებელი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს აგრო სფეროს პოპულარიზაციას და ორი მიმართულებით ბიზნესების ხელშეწყობას :

  • მცირე და საშუალო ბიზნესი
  • ინოვაციები

იდეა

Agrotank-ის მისია და მიზანი

მისია

აგრო აქსელერატორის მისიაა აგრო სფეროს მონაწილეების, მცირე და საშუალო ბიზნესებისა და აგრიტეკის ხელშეწყობა, ეფექტური სასწავლო და მენტორინგ პროგრამებითა და მომზადების ინდივიდუალური კურსებით. 

მიზანი

აგრო აქსელერატორი მიზნად ისახავს საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებით ქვეყანაში არსებული აგრო ბიზნესების / აგრი ტექ სტარტაპების ეფექტურობის ზრდას და ახალი მიმართულებების გაჩენით ქვეყნის აგრო პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებას.

გუნდი

სანდრო კანდელაკი
მენტორი
მენეჯმენეტი, ციფრული ტრანსფორმაცია, ინოვაციების მართვა.
ანკა ბაბუნაშვილი
მენტორი
ციფრული ტრანსფორმაცია / პროექტების მართვა
თამთა მამულაიძე
მენტორი
ციფრული პლატფორმების მართვა, აგრიტექი, კომუნიკაციები.
გოგა საათაშვილი
მენტორი
ციფრული მარკეტინგი, ვებ დეველოპმენტი, ბიზნეს გეგმა.

ბლოგი